Metso-ohjelman logo

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, joka tähtää puuntuotantoon, mutta ottaa samalla huomioon riistan, erityisesti metsäkanalintujen, elinympäristöt.

Lue miten eri käytännön menetelmillä ja toteutustavoilla voidaan edistää riistan hyvinvointia.

Tutustu riistalajien ekologiaan ja riistametsänhoidon keinoihin. Riistametsänhoidon käytännön toteutus esitellään työlajeittain.

Jokaisen metsäalan toimijan on hyvä tuntea riistametsänhoidon menetelmät.

Materiaali toteutettu osana Riistametsänhoidon edelläkävijät -hanketta. Hanke on osa METSO-ohjelmaa.

Piirroskuva metsästä, jossa on metsäkauris, teeri, metsäjänis, sieniä ja marjoja
Kuva: Sole Lätti