Anvisningar för ansökan om jaktlicens för hjortdjur (riista.fi)

Oma riista -anvisning till licensmottagaren (PDF)

Tillståndets huvudanvändare och licensdeltagare – åtgärderna före jakten (PDF)

Det lönar sig att licensdeltagare antecknar älgbytesinformation i Oma riista -tjänsten så snabbt som möjligt, för att licensmottagare och licensdelägare kan i realtid följa hur jakten framskrider. För varje fällt hjortdjur ska anmälan göras till Finlands viltcentral inom sju dygn efter det att ett djur har fällts.