Ohjeet luvanhakijoille (riista.fi)

Hirvieläinluvanhakijan selvitystyökalun käyttö Oma riista -palvelussa (PDF)

Luvanhakijan viestitoiminnon käyttö Oma riista -palvelussa (PDF)

Luvan pääkäyttäjä ja lupaosakas – tehtävät ennen metsästyksen aloittamista (PDF)

Oma riista -alueen hakeminen maastosovelluksella (PDF)

Lupaosakkaiden kannattaa kirjata luvanvaraisten hirvieläinten saalistiedot Oma riista -palveluun mahdollisimman nopeasti, jotta luvansaaja ja lupaosakkaat voivat seurata metsästyksen etenemistä reaaliajassa. Jokaisesta kaadetusta hirvieläimestä on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on saatu saaliiksi.