Tällä sivulla esitellään sorkkaeläimiin kuuluvien lajien jälkiä ja jätöksiä. Sorkkaeläinten erottaminen toisistaan jälkien perusteella on toisinaan hankalaa, ja lajin arvioimisessa auttaakin tieto siitä mitä lajeja ylipäänsä alueella elää. Yleisimpien lajien, kuten hirven, valkohäntäpeuran, metsäkauriin ja villisian erottaminen toisistaan onnistuu kuitenkin hyvin, kun perehtyy eri lajien jälkien kokoon ja muotoon.

Hirven jäljet ja jätökset

Täältä voit tutustua hirven jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää

Valkohäntäpeuran jäljet ja jätökset

Täältä voit tutustua valkohäntäpeuran jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää

Metsäkauriin jäljet ja jätökset

Täältä voit tutustua metsäkauriin jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää

Metsäpeuran jäljet ja jätökset

Täältä voit tutustua metsäpeuran jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää

Kuusipeuran jäljet ja jätökset

Täältä voit tutustua kuusipeuran jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää

Villisian jäljet ja jätökset

Täältä voit tutustua villisian jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää

Muflonin jäljet ja jätökset

Täältä voit tutustua muflonin jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lue lisää