REPETITIONSKURS FÖR SKJUTPROVSEXAMINATOR: Lektion 2 Tentti

Kirjaudu sisään kurssille kurssi ennen kuin aloitat tämän tentin.
  1. Tiden för björnskjutprovet är1
  2. Om en störning som inte beror på skytten uppkommer1
  3. Älgfigurens1