Videolla on tallenne syksyn 2020 metsästyksenjohtajakoulutuksesta (hirvieläinten metsästys).

Metsästyksenjohtajan tehtävänä on huolehtia metsästyksen turvallisuuden toteutumisesta. Myös koronan mukanaan tuomat vaatimukset tulee huomioida metsästystä ja siihen liittyviä eri vaiheita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Suomen Metsästäjäliitto on laatinut koronaohjeita eri tehtävissä toimiville. Lue yleisohjeita Suomen Metsästäjäliiton verkkosivuilta.

Tarkemmat metsästysseurojen toimintaa ja seuruemetsästystä käsittelevät ohjeet löytyvät täältä.

Metsästyksenjohtajan perustaidot

Metsästyksenjohtajalla on tärkeä rooli hirvieläinten ja suurpetojen seuruemetsästyksen onnistumisessa. Täältä löydät tietoa hirven biologiasta, metsästyssäätelyjärjestelmästä, metsästyksen johtajan tehtävistä ja perustaidoista sekä ohjeistusta syyskuun väijyntämetsästykseen.

Tutustu kurssiin

Metsästyksen johtaminen suurpetojen metsästyksessä

Suurpetometsästyksen johtamista koskettavat pitkälti samat asiat kuin hirvieläintenkin metsästyksen johtamista. Eroavaisuuksia on lähinnä nimettyjen johtajien ilmoittamisessa.

Lue lisää

Valkohäntäpeuran biologia, iän arvioiminen ja valikoiva metsästysverotus

Valkohäntäpeuran metsästyksessä metsästyksenjohtajana toimivan on hyvä tutustua lajiin liittyviin koulutusmateriaaleihin.

Lue lisää

Hirvien iän arvioiminen ja valikoiva metsästysverotus

Hirvien iän arvioiminen ja valikoiva metsästysverotus ovat tärkeitä taitoja luonnollisen hirvikannan ylläpitämiseksi.

Lue lisää