Suomen riistakeskus lainaa rastipaketteja riistanhoitoyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. Voit tiedustella rastipaketin rasteja oman alueesi aluetoimistosta.

TIETORASTIT:

 • HIRVIELÄINRASTI
 • PIENPETORASTI
 • KANALINTURASTI
 • JÄNISRASTI
 • JOKAMIEHENOIKEUDET ‑RASTI
 • HIRVIKOLARIRASTI
 • ASERASTI (* aseita ja niiden oheismateriaalia esiteltäväksi)

TEKEMISRASTIT:

 • RIISTANHOITORASTI (* metsästysseuran riistaruokintapaikka)
 • ILMAKIVÄÄRIAMMUNTA-RASTI (* ilmakivääri)
 • JOUSIAMMUNTARASTI
 • RAKENTAMISRASTI (* rakennusmateriaalia)

Avaa tästä rastiradan yleisohjeet

Avaa tästä rastikohtaiset ohjeet