METSÄSTÄJÄTUTKINNON VASTAANOTTAJAN KOULUTUS: OPPITUNTI 2 Tentti

Kirjaudu sisään kurssille kurssi ennen kuin aloitat tämän tentin.
  1. Väärät vastaukset merkitään1
  2. Kirjallinen koe kestää1
  3. Hyväksytyn tutkintosuorituksen jälkeen1