Petoyhdyshenkilöt ovat suurpetoihin ja niiden jälkiin sekä jätöksiin perehtyneitä, koulutettuja tutkimuksen avustajia. Verkosto on toiminut 1970-luvun lopulta lähtien. Suurpetohavaintojen kerääminen, varmistaminen ja välittäminen tutkimukselle kantojen arvioinnin pohjaksi on säilynyt verkoston tärkeimpänä tehtävänä. Petoyhdyshenkilöiden varmistamat havainnot muodostavat edelleen suurpetojen kantojen arvioinnin perustan.

Kurssin sisältö:

  1. Havainnoinnin taustaa
  2. Havaintoaineistojen käyttö ja kanta-arvion muodostaminen
  3. Kannanhoito ja verotussuunnittelu
  4. Petoyhdyshenkilönä toimiminen
  5. Suurpetojen tunnistaminen ja havaintojen kirjaaminen
  6. Sähköiset järjestelmät

Uusilta petoyhdyshenkilöiltä vaaditaan koulutuksen suorittaminen. Verkkokurssin osalta tämä tarkoittaa jokaisen kurssiosion läpäisyä hyväksytysti: oppituntien jokaiseen tenttikysymykseen on vastattava oikein. Saat kysymykset näkyviin kirjautuessasi sisään Oma riista -tunnuksilla. Jos annat virheellisen vastauksen, voit yrittää vastata oppitunnin monivalintakysymyksiin uudelleen nollaamalla tentin. Kun tarkistat tenttivastaukset, sivun näyttämä prosenttiluku kertoo, kuinka suuri osa kysymyksistä meni täysin oikein (osittainkin väärin vastatut kysymykset tuottavat 0 % kokonaissaldoon). Huomaathan, että jos vastausvaihtoehdoista on oikein useampi kuin yksi, valintakuvakkeet ovat neliön muotoisia. Muutoin vastauspainikkeet ovat ympyränmuotoisia ja sallivat valita vain yhden vaihtoehdon.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös Suomen riistakeskuksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Opiskelussa sekä petoyhdyshenkilön tehtävää hoidettaessa hyvänä taustalukemisena toimii Opas petoyhdyshenkilölle -kirja (riista.fi), jota pääset lukemaan sähköisesti PDF- ja epub-muodossa.

Halutessasi ryhtyä petoyhdyshenkilöksi ole yhteydessä omaan riistanhoitoyhdistykseesi tai Suomen riistakeskuksen aluetoimistoon.