Eräpassi lapsille ja nuorille (Metsähallitus, Eräluvat.fi)

Pelejä metsästyksestä ja riistasta (Metsähallitus, Eräluvat.fi)

Tehtäviä, leikkejä sekä laajempia teemakokonaisuuksia varhaiskasvatukseen sekä ala- ja yläkouluihin (Suomen Metsäyhdistys)

Nuorisotoiminnan ABC (Suomen Metsästäjäliitto)

Riistalaukaussimulaattori (Suomen Metsästäjäliitto)

Metsästysammunnan ABC (Suomen Metsästäjäliitto)

Lainattavat näyttelyt (Suomen metsästysmuseo)