Vuoden 2019 alusta jokaisen riistanhoitoyhdistyksen ampumakoetilaisuudet hoidetaan ja ampumakoetodistukset tallennetaan sähköisesti. Sujuvan ampumakoetilaisuuden läpivieminen edellyttää sähköisen vastaanoton hallintaa vähintään kahdelta, mieluiten kolmelta, vastaanottajalta. Tämän turvaamiseksi vastaanottajille on tehty ohjeet, avattu koulutusympäristö verkkopalveluun sekä järjestetään koulutusta.