Uuden metsästäjän koulutuspilotit käynnistyvät 

Metsästyksestä kiinnostuu yhä useammin henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kosketuspintaa harrastukseen. Tämän myötä yhä useammalta aloittavalta metsästäjältä puuttuu konkreettiset mahdollisuudet hankkia metsästäjätutkinnon suorittamisen jälkeen lisää perustaitoja ja -tietoja metsästyksestä. Metsästysharrastuksen nuorisotoimintaa tehdään monin paikoin ansiokkaasti, joten nuorilla uusilla metsästäjillä on kohtuulliset mahdollisuudet päästä harjoittelemaan metsästyksessä tarvittavia taitoja. Metsästyksen aikuisiällä aloittaville harrastajille ei ole tällä hetkellä tarjolla vastaavia mahdollisuuksia. Kasvaneeseen kysyntään pyritään vastaamaan uuden metsästäjän koulutuskokonaisuudella.

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu Suomen Metsästäjäliiton ja Suomen riistakeskuksen yhteistyönä. Tavoitteena on, että kehitteillä oleva koulutuskokonaisuus mahdollistaisi metsästysharrastukseen tutustumisen käytännössä ja harrastuksessa alkuun pääsemisen taustasta riippumatta. Kuluvana vuonna alkavilla piloteilla haetaan kokemuksia uudesta koulutuskokonaisuudesta. Pilottikoulutukset järjestetään riistanhoitoyhdistysten, Metsästäjäliiton piirien ja metsästysseurojen yhteistyönä Metsästäjäliiton ja Suomen riistakeskuksen tukemana.

Kouluttautumalla metsästyksen perusteet tutuiksi

Koulutuskokonaisuus tarjoaa harrastuksensa alkutaipaleella oleville metsästäjille mahdollisuuden tutustua metsästyksen perusteisiin käytännössä. Samalla on mahdollisuus tutustua oman alueensa toimijoihin. Vuoden sisällä toteutettavan kokonaisuuden aikana osallistujat saavat perusteet vähintään metsästysammunnan harjoittelusta, metsästysseuratoiminnasta ja käytännön metsästyksestä. Koulutuskokonaisuuksien koulutussisällöt vaihtelevat pilottikohteittain.

Tavoitteena on, että koulutuskokonaisuuden käynyt uusi metsästäjä on saanut riittävät käytännön perusteet metsästysharrastuksesta, pystyäkseen itse kehittämään harrastustaan ja osaamistaan. Koulutukseen osallistumisen toivotaan myös lisäävän osallistujien uskoa siihen, että harrastaminen mahdollistuu jatkossa aiempaa helpommin esimerkiksi koulutuksen aikana saatujen uusien ystävyyssuhteiden siivittämänä. Koulutuksessa tutuksi tulleen henkilön kanssa voi olla esimerkiksi matalampi kynnys lähteä yhdessä metsästämään, vaikka hieman kauemmaksikin.

Pilottikokonaisuudet Tampereella ja Mikkelissä. HUOM! Loviisan pilotti peruttu epävarman koronatilanteen vuoksi.

Uuden metsästäjän koulutuskokonaisuuden pilotteja järjestetään vuonna 2020 kaksi: Tampereella ja Mikkelissä. Pilotit alkavat Tampereella 29.7.2020 ja Mikkelissä syyskuun alussa. Pilottikoulutusten tavoitteena on hankkia kokemuksia suunnitellun kokonaisuuden toimivuudesta niin järjestäjien kuin uusien metsästäjien näkökulmasta sekä tarjota koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia alueen uusille metsästäjille.

Piloteissa järjestetään koulutusta ainakin seuraavista aiheista. Osallistujat voivat päästä vaikuttamaan itse osaan koulutussisällöistä ja painotuksista.

  • Aloitustilaisuus ja metsästysseuratoiminnan koulutus
  • Metsästysseuran toimintaa tutustuminen
  • Metsästysammunnan ABC -koulutus
  • Tutustuminen ampumakokeeseen
  • Metsästyspäivä

Ilmoittautuminen pilotteihin on päättynyt! Valituille henkilöille on ilmoitettu valinnasta 11.6.2020. Edellytyksenä osallistumiselle ovat suoritettu metsästäjätutkinto, maksettu riistanhoitomaksu ja vähintään 18 vuoden ikä.

Lisätietoja pilottien tarkemmista sisällöistä täydennetään Metsästäjäliiton sivuille Uuden metsästäjän koulutus.

Suomen riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto maksavat pilottikoulutuksen järjestämisen, eikä osallistujilta peritä osallistumismaksuja. Osallistujan maksettavaksi jää ainoastaan mahdollinen ampumakoemaksu ja omat matkakustannukset koulutuspaikoille. Osallistujien tulee sitoutua osallistumaan jokaiseen koulutukseen sekä antamaan palautetta kokonaisuudesta. Koulutukseen osallistuneilta, ja sitä järjestäneiltä, kerättävän palautteen avulla on tavoitteena kehittää kokonaisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla laajemmin käyttöön otettavaksi.

Jos olet alle 18-vuotias, voit osallistua tämän pilottikoulutuksen ulkopuolella järjestettäviin Metsästysammunnan ABC-koulutuksiin tai tutustua Suomen Metsästäjäliiton nuorisotyöhön.

Riistanhoitoyhdistysten järjestämät koulutukset löydät riistahallinnon tapahtumahausta.