Uuden metsästäjän koulutuspilotit käynnistyvät 

Ilmoittautuminen sivun alalaidassa olevien pilottikohtaisten lomakkeiden kautta!

Metsästyksestä kiinnostuu yhä useammin henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kosketuspintaa harrastukseen. Tämän myötä yhä useammalta aloittavalta metsästäjältä puuttuu konkreettiset mahdollisuudet hankkia metsästäjätutkinnon suorittamisen jälkeen lisää perustaitoja ja -tietoja metsästyksestä. Metsästysharrastuksen nuorisotoimintaa tehdään monin paikoin ansiokkaasti, joten nuorilla uusilla metsästäjillä on kohtuulliset mahdollisuudet päästä harjoittelemaan metsästyksessä tarvittavia taitoja. Metsästyksen aikuisiällä aloittaville harrastajille ei ole tällä hetkellä tarjolla vastaavia mahdollisuuksia. Kasvaneeseen kysyntään pyritään vastaamaan uuden metsästäjän koulutuskokonaisuudella.

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu Suomen Metsästäjäliiton ja Suomen riistakeskuksen yhteistyönä. Tavoitteena on, että kehitteillä oleva koulutuskokonaisuus mahdollistaisi metsästysharrastukseen tutustumisen käytännössä ja harrastuksessa alkuun pääsemisen taustasta riippumatta. Kuluvana vuonna alkavilla riistanhoitoyhdistysvetoisilla piloteilla haetaan kokemuksia uudesta koulutuskokonaisuudesta. Pilottikoulutukset järjestetään riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen yhteistyönä Suomen riistakeskuksen tukemana.

Kouluttautumalla metsästyksen perusteet tutuiksi

Koulutuskokonaisuus tarjoaa harrastuksensa alkutaipaleella oleville metsästäjille mahdollisuuden tutustua metsästyksen perusteisiin käytännössä. Samalla on mahdollisuus tutustua oman alueensa toimijoihin. Vuoden sisällä toteutettavan kokonaisuuden aikana osallistujat saavat perusteet vähintään metsästysammunnan harjoittelusta, metsästysseuratoiminnasta, riistanhoidosta ja käytännön metsästyksestä. Koulutuskokonaisuuksien koulutussisällöt vaihtelevat pilottikohteittain.

Tavoitteena on, että koulutuskokonaisuuden käynyt uusi metsästäjä on saanut riittävät käytännön perusteet metsästysharrastuksesta, pystyäkseen itse kehittämään harrastustaan ja osaamistaan. Koulutukseen osallistumisen toivotaan myös lisäävän osallistujien uskoa siihen, että harrastaminen mahdollistuu jatkossa aiempaa helpommin esimerkiksi koulutuksen aikana saatujen uusien ystävyyssuhteiden siivittämänä. Koulutuksessa tutuksi tulleen henkilön kanssa voi olla esimerkiksi matalampi kynnys lähteä yhdessä metsästämään, vaikka hieman kauemmaksikin.

Pilottikokonaisuudet käynnistyvät

Uuden metsästäjän koulutuskokonaisuudesta järjestetään 6–7 pilottia vuonna 2022. Pilotit alkavat hieman eri aikoihin eri paikoissa. Pilottikoulutusten tavoitteena on hankkia kokemuksia suunnitellun kokonaisuuden toimivuudesta niin järjestäjien kuin uusien metsästäjien näkökulmasta sekä tarjota koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia alueen uusille metsästäjille.

Piloteissa järjestetään koulutusta pilotista riippuen muun muassa seuraavista aiheista.

  • Aloitustilaisuus ja metsästysseuratoiminnan koulutus
  • Metsästysseuran toimintaan tutustuminen
  • Metsästysammunnan ABC -koulutus
  • Tutustuminen ampumakokeeseen
  • Metsästyspäivä

Ilmoittautuminen pilotteihin tapahtuu sivun alalaidasta löytyvien pilottikohtaisten lomakkeiden kautta! Henkilöille ilmoitetaan valinnasta tai valitsematta jäämisestä kunkin pilotin osalta mainittuna ajankohtana. Edellytyksenä osallistumiselle ovat suoritettu metsästäjätutkinto, maksettu riistanhoitomaksu ja vähintään 18 vuoden ikä. Osallistujia otetaan mukaan enintään 12 hlöä/pilotti. Koulutukseen ovat tervetulleita ihmiset eri paikkakunnilta.

Suomen riistakeskus maksaa pilottikoulutuksen järjestämisen, eikä osallistujilta peritä osallistumismaksuja. Osallistujan maksettavaksi jää ainoastaan mahdollinen ampumakoemaksu ja omat matkakustannukset koulutuspaikoille. Osallistujien tulee sitoutua osallistumaan jokaiseen koulutukseen sekä antamaan palautetta kokonaisuudesta. Koulutukseen osallistuneilta, ja sitä järjestäneiltä, kerättävän palautteen avulla on tavoitteena kehittää kokonaisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla laajemmin käyttöön otettavaksi.

Jos olet alle 18-vuotias, voit osallistua esimerkiksi tämän pilottikoulutuksen ulkopuolella järjestettäviin Metsästysammunnan ABC-koulutuksiin (metsastajaliitto.fi) tai tutustua Suomen Metsästäjäliiton nuorisotyöhön (metsastajaliitto.fi)

Riistanhoitoyhdistysten järjestämät koulutukset löydät riistahallinnon tapahtumahausta (riista.fi).

Ilmoittautuminen koulutuksiin:

Ilmajoen ja Kurikan riistanhoitoyhdistysten järjestämä pilottikoulutus

Ilmoittautumisaika on päättynyt. Pilotti käynnistyi keskiviikkona 15.6.2022.

Orimattilan riistanhoitoyhdistyksen järjestämä pilottikoulutus

Ilmoittautumisaika on päättynyt. Pilotti käynnistyi maanantaina 27.6.2022.

Tampereen ja Nokian Seudun riistanhoitoyhdistysten järjestämä pilottikoulutus

Ilmoittautumisaika on päättynyt. Pilotti käynnistyy keskiviikkona 6.7.2022.

Joroisten ja Rantasalmen riistanhoitoyhdistysten järjestämä pilottikoulutus

Ilmoittautumisaika on päättynyt. Pilotti käynnistyy perjantaina 8.7.2022.

Viitasaaren riistanhoitoyhdistyksen järjestämä pilottikoulutus

Päivittyy myöhemmin.