Metsästyksen turvallisuus

Metsästystä harrastettaessa on huomioitava monenlaisia turvallisuusasioita. Näin varmistetaan sekä oma että kaikkien muidenkin luonnossa liikkuvien turvallisuus.

Lue lisää
Eettisten ohjeiden kansi. Metsästäjä tauolla suomenpystykorvan kanssa.

Eettiset ohjeet

Tutustu kaikkiin metsästäjille tarkoitettuihin eettisiin ohjeisiin.

Lue lisää
Ajokoira saapuu jäniskaadolle.

Metsästysajat

Tarkista metsästysajat ennen pyyntiä kätevästi täältä!

Lue lisää (riista.fi)
Telkkäpari lennossa viistosti ohi kuvaajan.

Lajintuntemusmateriaalit

Tutustu riistaeläinten tuntomerkkeihin ja ääniin sekä niiden jättämiin jälkiin ja jätöksiin.

Lue lisää
Riekkoseisonta. Toinen koirista ryntää perään. Dalripa stående. En av hundarna rusar efter fågeln.

Metsästysmuodot

Tutustu eri metsästysmuotoihin sekä pyyntimenetelmiin ja -välineisiin mm. videoiden avulla.

Lue lisää
Metsästäjä pistää hirvisonnia. Jägaren tappar ur blodet från älgtjuren.

Saaliin käsittely

Perehdy hygieeniseen saaliin käsittelyyn videoiden ja muiden ohjeiden avulla.

Lue lisää
Ase suojuksessa auton tavaratilassa. Vapen skyddad i bagageutrymmet på en bil.

Metsästäjää koskeva ajantasainen lainsäädäntö

Linkit metsästäjää koskevaan ajantasaiseen lainsäädäntöön. Lue myös kansantajuiset koosteet viimeaikaisista muutoksista metsästäjää koskevassa lainsäädännössä.

Lue lisää
Koppelo ja metsäpoikue syömässä mustikoita.

Elinympäristöjen hoito

Saat tietoa ja ohjeita riistan elinympäristöjen hoidosta. Voit esimerkiksi perehtyä riistametsänhoidon perusteisiin ja soveltaa oppimaasi omassa metsässäsi.

Tutustu Metsänhoitokeinot hirvivahinkojen vähentämisessä -sivuihin.

Lue lisää
Fasaanipoikue kuusen alla.

Riistakantojen hoito ja seurannat

Perustietoa tärkeimpien riistalajiemme biologiasta, kannanhoidosta ja metsästysverotuksen suunnittelusta. Ohjeita löytyy myös esimerkiksi hirvieläinten iänmääritykseen ja valikoivan pyynnin edistämiseen.

Lue lisää
Nuori metsästäjä laskee hirvikoiransa irti.

Suomalainen metsästys

Tietoa suomalaisesta metsästyksestä.

Lue lisää
Supikoirapari katsoo kameraan.

Haitalliset vieraslajit

Tietoa haitallisista vieraslajeista ja niiden pyynnistä.

Lue lisää