Metsästysajat

Tarkista metsästysajat ennen pyyntiä kätevästi täältä!

Lue lisää

Lajintuntemusmateriaalit

Tutustu riistaeläinten tuntomerkkeihin ja ääniin sekä niiden jättämiin jälkiin ja jätöksiin.

Lue lisää

Metsästysmuodot

Täällä voit tutustua eri metsästysmuotoihin sekä pyyntimenetelmiin ja -välineisiin mm. videoiden avulla.

Lue lisää

Saaliin käsittely

Perehdy hygieeniseen saaliin käsittelyyn videoiden ja muiden ohjeiden avulla.

Lue lisää

Metsästäjää koskeva ajantasainen lainsäädäntö

Täältä löydät linkitykset metsästäjää koskevaan ajantasaiseen lainsäädäntöön. Lue myös kansantajuiset koosteet viimeaikaisista muutoksista metsästäjää koskevassa lainsäädännössä.

Lue lisää

Elinympäristöjen hoito

Metsänhoitokeinot hirvivahinkojen vähentämisessä -sivuihin voit tutustua klikkaamalla tästä.

Täältä löydät tietoa ja ohjeita riistan elinympäristöjen hoidosta. Voit esimerkiksi perehtyä riistametsänhoidon perusteisiin ja soveltaa oppimaasi omassa metsässäsi.

Lue lisää

Riistakantojen hoito ja seurannat

Täältä löydät perustietoa tärkeimpien riistalajiemme biologiasta, kannanhoidosta ja metsästysverotuksen suunnittelusta. Ohjeita löytyy myös esimerkiksi hirvieläinten iänmääritykseen ja valikoivan pyynnin edistämiseen.

Lue lisää