Riistametsänhoidon virallinen tentti Tentti

Kirjaudu sisään kurssille kurssi ennen kuin aloitat tämän tentin.
  1. Mikä on kanalintupoikasten ensimmäisten elinpäivien tärkein ravinto1
  2. Miksi kasvatusmetsän harvennus voi kohentaa metsäkanalintujen viihtymistä alueella?1
  3. Eri-ikäisrakenteisessa riistametsässä on tärkeä huolehtia1
  4. Vaihettumisvyöhykkeen monipuolisen lajiston säilymiseksi on tärkeää1
  5. Miksi kasvatusmetsän harvennus voi kohentaa metsäkanalintujen viihtymistä alueella?1