Riistametsänhoidon virallinen tentti Tentti

Kirjaudu sisään kurssille kurssi ennen kuin aloitat tämän tentin.
  1. Miksi kasvatusmetsän harvennus voi kohentaa metsäkanalintujen viihtymistä alueella?1
  2. Mikä on riistametsänhoidon näkökulmasta oleellista taimikon varhaishoidossa?1
  3. Miksi vaihettumisvyöhykkeet ovat tärkeitä elinympäristöjä metsäkanalinnuille?1
  4. Taimikon suuri lehtipuuosuus voi aiheuttaa havupuille kasvutappioita. Kuinka tämä vältetään?1
  5. Ennakkoraivauksen ja harvennuksen jälkeen tavoitteena on1