Metsästäjätutkinnon vastaanottajien kertauskoulutus Tentti

Kirjaudu sisään kurssille kurssi ennen kuin aloitat tämän tentin.
  1. Riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilönä voi toimia alle 18 – vuotias1
  2. Metsästäjätutkintoja järjestävät ainoastaan riistanhoitoyhdistykset1
  3. Alle 15 -vuotias ei voi osallistua metsästäjätutkintoon1