9 Lisää luettavaa ja loppukoe Tentti

Kirjaudu sisään kurssille kurssi ennen kuin aloitat tämän tentin.
  1. Soidinalueen tavoitekuvaan kuuluu1
  2. Vaihettumisvyöhykkeen monipuolisen lajiston säilymiseksi on tärkeää1
  3. Miten riistatiheiköt vaikuttavat taimikon Kemera-tukikelpoisuuteen?1
  4. Mikä on metson tärkein talviravinto?1
  5. Miksi riistametsissä ei suositelle kannonnostoa?1
  6. Miksi riistametsänhoidossa pyritään välttämään maanmuokkausta ja korjuutähteen keruuta touko-kesäkuussa?1