9 Lisää luettavaa ja loppukoe Tentti

Kirjaudu sisään kurssille kurssi ennen kuin aloitat tämän tentin.
  1. Miksi riistametsissä ei suositelle kannonnostoa?1
  2. Mikä on tärkeää vesitalouden palauttamisessa?1
  3. Poiminta- ja pienaukkohakkuiden luoma vaihtelevuus1
  4. Mitä riistametsänhoidon elementtejä taimikonhoidossa voi ottaa huomioon?1
  5. Suon ja metsän välisen vaihettumisvyöhykkeen tilaa kohennetaan1
  6. Sekametsän kasvattaminen on1