Piirroskuva jossa metsästäjä tähtää sorsia

Pyyntitavat ja -välineet

Huom! Katso riistalaji- ja aluekohtaiset tarkemmat tiedot ja rajoitukset Suomen riistakeskuksen verkkosivujen metsästysaikaluettelosta. (riista.fi)

Yllä olevalta videolta voit tutustua vesilinnustukseen ja siinä huomioitaviin asioihin.

Vesilintujen houkuttelumetsästykseen liittyy sekä pillien että kaaveiden käyttö. Voit tutustua houkuttelumetsästykseen laajemmin yllä olevalta videolta.

Piirroskuva jossa metsästäjä tähtää sorsia

Koiran käyttö

Noutavan koiran käyttö vesilinnustuksessa on aina suotavaa. Koira varmistaa saaliin talteen saamisen.

Ylösajavia koiria käytetään myös vesilinnustuksessa. Tutustu ylösajavien koirien käyttöön oheiselta videolta.

Piirroskuva sorsaa kantavasta metsästäjästä

Onnistuneen riistalaukauksen ampumisen ja koiran hyvän noutotyön päätteeksi talteen saatu saalis on aina hieno hetki. Vesilintuja, etenkin taantuneita lajeja, kannattaa kuitenkin metsästää maltillisesti. Yksi talteen saatu saalis on parempi, kuin monta hukkaan joutunutta tai haavakkoa. Noutamiseen opetetun koiran käyttö on erittäin suotavaa. Vastuullisen vesilinnustajan tulee pyrkiä pitämään koiraa mukana tai varmistamaan, että sellainen on saatavilla paikalle tarvittaessa.

 

Suomen riistakeskuksen logo