Tunnistaminen

Vesilintujen tunnistaminen voidaan jakaa useampaan syventävään osaan. Metsästäjätutkintoa suoritettaessa oleellista on oppia tunnistamaan eri lajit toisistaan. Vastuulliselle vesilinnustajalle tämä ei kuitenkaan riitä, vaan opiskeltavaa ja harjoittelemista riittää. Vesilinnustajan tulee tuntea eri lajien biologia, lajit myös niiden äänten perusteella ja lisäksi pitäisi erottaa eri ikäiset ja sukupuolta olevat saaliit. Näille sivuille on kerätty kustakin aiheesta tarjolla olevia koulutusmateriaaleja, jotta vesilinnustukseen syventyvät henkilöt löytäisivät ne aiempaa helpommin kaikki yhdestä paikasta.

 

Metsähanhen alalajien tunnistaminen

Visat

 

 

 

 

Lintujen tunnistustaulut

Tunnistustaulut ovat pdf-tiedostoja, jotka on mahdollista tulostaa.

Puolisukeltajasorsat

Sukeltajasorsat

Hanhet

Videoita sorsalinnuista

Videoita hanhista

Kirjallisuutta: