Tunnistaminen

Vesilintujen tunnistaminen voidaan jakaa useampaan syventävään osaan. Metsästäjätutkintoa suoritettaessa oleellista on oppia tunnistamaan eri lajit toisistaan. Vastuulliselle vesilinnustajalle tämä ei kuitenkaan riitä, vaan opiskeltavaa ja harjoittelemista riittää. Vesilinnustajan tulee tuntea eri lajien biologia, lajit myös niiden äänten perusteella ja lisäksi pitäisi erottaa eri ikäiset ja sukupuolta olevat saaliit. Näille sivuille on kerätty kustakin aiheesta tarjolla olevia koulutusmateriaaleja, jotta vesilinnustukseen syventyvät henkilöt löytäisivät ne aiempaa helpommin kaikki yhdestä paikasta.

Metsästettävien sorsalajien tunnistus (youtube.com)

 

Hanhien tunnistaminen (slideshare.net)

 

Tundra- ja taigametsähanhen tunnistaminen, PDF (riista.fi)

Tundra- ja taigametsähanhen tunnistaminen

 

Lintuvisat (myzef.com)

Hanhivisa

 Hanhivisa

 

Tunnista hanhet

 Tunnista hanhet

 

Tunnista vesilinnut

Tunnista vesilinnut

 

Vesilintuvisa

Vesilintuvisa

 

Lintujen tunnistustaulut:

Tunnistustaulut ovat pdf-tiedostoja, jotka on mahdollista tulostaa.

Puolisukeltajasorsat, PDF (riista.fi)

Sukeltajasorsat, PDF (riista.fi)

Hanhet, PDF (riista.fi)

Videoita:

Videoita sorsalinnuista

Videoita hanhista

Kirjallisuutta:

Metsästäjän lintuopas (kauppa.riista.fi)

Taantuvien vesilintujen tunnistamisopas (SML/BIRDLIFE) (lukusali.fi)