Näiltä sivuilta löydät hirvieläimiin keskittyviä koulutusmateriaaleja. Materiaalit on jaoteltu lajeittain.

Hirvi

Täältä voit tutustua hirveä käsitteleviin koulutusmateriaaleihin.

Lue lisää

Valkohäntäpeura

Täältä voit tutustua valkohäntäpeuraa käsitteleviin koulutusmateriaaleihin.

Lue lisää

Metsäkauris

Täältä voit tutustua metsäkaurista käsitteleviin koulutusmateriaaleihin.

Lue lisää

Saaliin käsittely

Voit tutustua hirvieläinten saaliin käsittelyyn Suomen Metsästäjäliiton tuottamien videoiden avulla.

Lue lisää

Hirvieläinvisa

Voit kokeilla osaamistasi hirvieläimistä täältä löytyvän visan avulla.

Testaa osaamistasi

Hirvieläinvisa II

Voit kokeilla osaamistasi täältä löytyvän visan avulla. Tunnistatko lajin lisäksi hirvieläimen iän ja sukupuolen?

Testaa osaamistasi

Hirvieläinjulisteet

Täältä voit tutustua ja tulostaa nuorisotoimintaan tai esittelykäyttöön hirvieläinjulisteita.

Katso julisteita