Syventävien koulutusten tarkoituksena on tarjota metsästäjälle mahdollisuus erikoistua eri aiheita käsitteleviin asioihin. Koulutuksissa käydään perusasioiden lisäksi läpi sellaisia asioita, joita ei vielä metsästäjätutkintoa suoritettaessa ole välttämätöntä osata.

 

Tervetuloa opiskelemaan!

Koira noutaa ammuttua vesilintua

Vastuullinen vesilinnustaja

Sivuille on koottu vesilinnustukseen liittyviä koulutusmateriaaleja yhdeksästä aiheesta. Vastuullisen vesilinnustajan täytyy tuntea vesilinnut hyvin ja ymmärtää laaja-alaisesti kantojen hoitoon ja seurantaan liittyviä asioita voidakseen metsästää kestävästi.

Tervetuloa syventymään vesilinnustuksen moninaiseen maailmaan!

Suomen Metsästäjäliitto ry. on osallistunut toteutukseen laatimalla muun muassa Aseet ja ampuminen -osion tekstit sekä kuvituksen.

Luonnonvarakeskus on osallistunut toteutukseen laatimalla yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa koulutusmateriaalia vesilintuseurannoista.

Lue lisää
Hankosarvinen hirvisonni.

Hirvieläimiin liittyvät koulutusmateriaalit

Tutustu täältä hirvieläimiin liittyviin koulutusmateriaaleihin. Materiaalit on jaoteltu lajeittain.

Suomen Metsästäjäliitto ry. on osallistunut sivujen toteutukseen luovuttamalla kuva- ja videomateriaalia hirvieläinten saaliinkäsittely -sivuille.

Lue lisää
Villisian pää ja etuosa näkyvissä

Villisikaan liittyvät koulutusmateriaalit

Tänne on kerätty villisikaan liittyvät tarjolla olevat koulutusmateriaalit.

Suomen Metsästäjäliitto ry. on osallistunut sivujen toteutukseen tuottamalla villisian saaliinkäsittelystä/tautinäyteenotosta infograafin sekä videot.

 

Lue lisää
Oranssi takki, radiopuhelin ja metsästystorvi.

Metsästyksenjohtajat

Näille sivuille on kerätty oleellisia asioita metsästyksenjohtajana toimimisesta.

Lue lisää
Karhun kallo

Syventävä lajintuntemus

Täältä voit tutustua eri riistalajien kalloihin ja lajien maastoon jättämiin jälkiin ja jätöksiin.

Lue lisää