Syventävien koulutusten tarkoituksena on tarjota metsästäjälle mahdollisuus erikoistua eri aiheita käsitteleviin asioihin. Koulutuksissa käydään perusasioiden lisäksi läpi sellaisia asioita, joita ei vielä metsästäjätutkintoa suoritettaessa ole välttämätöntä osata.

 

Tervetuloa opiskelemaan!

Vastuullinen vesilinnustaja

Sivuille on koottu vesilinnustukseen liittyviä koulutusmateriaaleja kahdeksasta aiheesta. Vastuullisen vesilinnustajan täytyy tuntea vesilinnut hyvin ja ymmärtää laaja-alaisesti kantojen hoitoon ja seurantaan liittyviä asioita voidakseen metsästää kestävästi.

Tervetuloa syventymään vesilinnustuksen moninaiseen maailmaan!

Suomen Metsästäjäliitto ry. on osallistunut toteutukseen laatimalla muun muassa Aseet ja ampuminen -osion tekstit sekä kuvituksen.

Luonnonvarakeskus on osallistunut toteutukseen laatimalla yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa koulutusmateriaalia vesilintuseurannoista.

Lue lisää

Hirvieläimiin liittyvät koulutusmateriaalit

Tutustu täältä hirvieläimiin liittyviin koulutusmateriaaleihin. Materiaalit on jaoteltu lajeittain.

Suomen Metsästäjäliitto ry. on osallistunut sivujen toteutukseen luovuttamalla kuva- ja videomateriaalia hirvieläinten saaliinkäsittely -sivuille.

Lue lisää

Villisikaan liittyvät koulutusmateriaalit

Tänne on kerätty villisikaan liittyvät tarjolla olevat koulutusmateriaalit.

Suomen Metsästäjäliitto ry. on osallistunut sivujen toteutukseen tuottamalla villisian saaliinkäsittelystä/tautinäyteenotosta infograafin sekä videot.

 

Lue lisää

Metsästyksenjohtajat

Näille sivuille on kerätty oleellisia asioita metsästyksenjohtajana toimimisesta.

Lue lisää

Syventävä lajintuntemus

Täältä voit tutustua eri riistalajien kalloihin ja lajien maastoon jättämiin jälkiin ja jätöksiin.

Lue lisää