Anni Laitinen, bilder: 9 och 10, i vilka bakgrundskartan innehåller material från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 12/2018

Eerojuhani Laine, bilder: 1, 2, 3, 4, 15 och 18

Janne Skinnarla / vastavalo.fi, bild: 16

Jari Kostet, illustration: pärm

Mikael Laine, bild: 23

Mikael Wikström, bilder: 12, 17 och 20

Niko Teikari, bilder: 5, 6, 13, 14, 21 och 22

Pertti Harstela / vastavalo.fi, bild: 11

Webbplatsen Riistahavainnot.fi http://riistahavainnot.fi/hirvielaimet/hirvienliikkeet (3.12.2018), bilder: 7 och 8

Finlands viltcentral – arkiv, bild: 19