Prov för REPETITIONSKURS FÖR SKJUTPROVSEXAMINATOR: Lektion 2

Please sign up for the kurs before taking this quiz.
  1. Tiden för björnskjutprovet är1
  2. Om en störning som inte beror på skytten uppkommer1
  3. Älgfigurens1