Vaktjakt

Preview

Vaktjakt betyder att jägaren väntar att viltet kommer antingen till dess naturliga eller en arrangerad matplats. Jakten kan också ske genom att man väntar på djuret vid dess naturliga stråk. Den här jaktformen kräver att jägaren känner viltets vanor och att terrängen i jaktområdet är bekant. Jägaren måste veta från vilket håll viltet antagligen kommer till området och utgående från det och vindens riktning sätta sig att vakta inom skotthåll.

Jakt som sker genom att jägaren sitter på vakt ger tid att i lugn och ro välja ut en lämplig bytesindivid. Det finns också tillräckligt med tid för att avfyra ett korrekt viltskott. Skjutavståndet beror på vilket vapen som används. Vid användning av hagelgevär är avståndet maximalt 35 meter och med kulgevär är ett bra skjutavstånd omkring 70 meter.

Vitsvanshjort på en utfodringsplats, jägaren i kojan.
Jägaren siktar på vitsvanshjortar från kojan vid utfodringsplatsen. Kalv i siktet. Kuva: Hannu Huttu

 

Vid vaktjakt är det viktigt att försöka smälta in i terrängen. Det går att jaga på marknivå, men genom att placera sig högre än terrängen ökar förutsättningarna att få ett byte. Om du sitter uppe i ett torn eller liknande förs vittringen längre bort med vinden. Uppifrån har du också bättre överblick över terrängen och djuren har sämre möjlighet att upptäcka dig. Även jaktsäkerheten förbättras, när rikoschettfaran minskar.

Vaktjakt sker främst på små hjortdjur som till exempel rådjur och vitsvanshjort samt på bäver, hare och små rovdjur