Toppjakt på skogshönsfågel

Preview

Toppjakt på skogshönsfågel är en traditionell jaktform. Den bedrivs vintertid, när orrarna och tjädrarna har flyttat upp i träden för att äta då snön har lagt sig. I gamla finländska jakthistorier berättas ofta om toppjakt på hönsfågel i snötäckta vildmarker.

I traditionell toppjakt är bytet tjäder- och orrtuppar, som tack vare den svarta färgen är lätta att skilja från arternas hönor. Hönorna sparas för den viktiga, vårliga häckningen, och jagas därför inte på vintern.

Förhållandena under toppjakt på hönsfågel vintertid är ofta krävande, eftersom snötäcket mitt i vintern kan vara djupt och dygnets ljusa tid är kort. Vid toppjakt rör man sig vanligtvis på skidor i lugn takt, klädd i kamouflagefärgad snödräkt och spanar framåt i terrängen efter fåglar som sitter uppe i träd och betar. Orrarna betar ofta i flockar i björkar, medan tjädertupparna äter tallbarr, antingen en och en eller några tillsammans i en flock.

När du har fått syn på en betande orre eller tjäder, antingen med kikare eller med blotta ögat, börjar du närma dig så du kommer inom skotthåll. När du närmar dig fågeln försöker du utnyttja terrängen och träden som skydd. Det är en utmaning att närma sig en flock orrar som sitter i ett träd och betar, eftersom flera ögonpar lättare upptäcker en rörelse.

Toppjakt på tjäder i januari är inte tillåten i Finland. Många finländska jägare reser till Sverige, där jakten är på tjädertuppar fortsätter oavbruten från den 25 augusti till den 31 januari. Foto: Hannu Huttu

 

Som vapen vid toppjakt används gevär för småvilt eller med allmän kaliber, eftersom skjutavstånden är för långa för hagelgevär.

Toppjakt vintertid har varit förbjuden i Finland i flera decennier. Om väderförhållandena tillåter är emellertid en typ av toppjakt möjlig redan i oktober, medan höstens jaktsäsong ännu pågår. Enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut år 2014 är det numera möjligt att bedriva toppjakt på orrtuppar i en del av Finland under två veckor i januari. Ett separat beslut fattas årligen om toppjakten i januari, och för att jakten ska tillåtas måste orrbeståndet vara tillräckligt starkt enligt vilttriangelinventeringarna.

Lektion etiketter: orre, jaktform, tjänder, gevär, toppfågeljakt