Övriga fångstmetoder

Lövblåsare I skärgården har man utvecklat en metod för fångst av mink, där minkarna jagas med hjälp av hund och … Fortsätta

Säljakt

Sälstammarna har ökat och etablerat sig på finskt vatten. Förutsättningarna för säljakt är därför goda. Effektiv och uttryckligen på säl … Fortsätta

Toppjakt på skogshönsfågel

Toppjakt på skogshönsfågel är en traditionell jaktform. Den bedrivs vintertid, när orrarna och tjädrarna har flyttat upp i träden för … Fortsätta

Drevjakt

Drevjakt bedrivs ofta som samarbete mellan flera jägare. När man jagar på bar mark är antagandet att de djur som … Fortsätta

Spårning

Spårning är en jaktform där jägaren, genom att följa och analysera spår i snön, försöker hitta ett vilt och komma … Fortsätta

Smygjakt (pyrschjakt)

De flesta viltarter kan jagas även genom att man ljudlöst närmar sig djurens förväntade uppehålls- eller matplatser. I allmänhet söker … Fortsätta

Jakt med bulvaner och vettar

För en lyckad lockjakt är det viktigt med tillräcklig mängd bulvaner, rätt utplacering och att jägaren har en bra kamouflering. … Fortsätta

Åteljakt på små rovdjur

Vid åteljakt lockas små rovdjur till en utfodringsplats med hjälp av föda. Åteljakt är en populär och effektiv form av … Fortsätta