Lagstiftning gällande vildsvin

Preview

Lagstiftningen gällande vildsvin har granskats under senare år för att bättre motsvara nuvarande situation i Finland. Vissa förändringar har skett beträffande jakttiden samt fångstredskap som får användas. Här nedan beskrivs den rådande situationen.

 

I enlighet med 5 § i jaktlagen är vildsvin en viltart och beträffande jakträtten tillämpas samma lagar och förordningar som för övrigt vilt. Jaktlicens behövs inte, jakträtt på området och jaktkort krävs.

Jakttiden på vildsvin är 1.8.2017 – 31.7.2018. Hona, med kultingar får inte dödas 1.3. – 31.7.

 

Som fångstredskap kan användas hägn för levande fångst, jaktpilbåge, hagelgevär s.k. slug eller räfflat kulgevär JF 16 § 4) klass, kulgeväret ska vara ”älglagligt” där patronkulan väger minst 9 gram och dess anslagsenergi uppmätt på 100 meters avstånd från pipans mynning är minst 2 700 joule eller, om kulans vikt är minst 10 gram, dess anslagsenergi uppmätt på motsvarande sätt är minst 2 000 joule.

Vid jakt på vildsvin kan fast artificiellt ljus användas vid utfodringsplatsen. Fast artificiell belysning som är monterad för att lysa upp utfodringsplatsen för vildsvin.

Vildsvinsbytet skall meddelas till Finlands viltcentral från och med 7.8.2017 helst genom att använda Oma riista -tjänsten eller en pappersblankett senast inom 7 dygn efter att byte fåtts.

Blanketter för bytesmeddelande

 

Den som jagar vildsvin med båg måste avlägga skjutprov för båge.

Bågskjutprov

 

Även den som jagar vildsvin med räfflat kulgevär måste avlägga skjutprov (älg- eller björnprov) från och med 7.8.2017. (Gäller inte för slug med hagelgevär).

Skjutprov