Jaktledning

Preview

Jaktledningen innebär det konkreta genomförandet av älgjakten ur jaktledarens synvinkel.
Den som leder älgjakten har den viktiga uppgiften att sköta om jaktarrangemangen och att
det genomförs på ett säkert sätt.

Jaktledarens grundkunskaper 2020 (pdf)