Jakt med bulvaner och vettar

Preview

För en lyckad lockjakt är det viktigt med tillräcklig mängd bulvaner, rätt utplacering och att jägaren har en bra kamouflering. Jakt med bulvaner och vettar är en gammal traditionell jaktform. Den används främst vid jakt på sjöfåglar, duvor och orre. I jakten är det meningen att locka bytet inom skotthåll genom att använda avbilder av bytesdjuret. Djuren tror att avbilderna är artfränder och kommer till platsen utan att upptäcka den gömda jägaren. För jakt med bulvaner och vettar krävs att jägaren är väl insatt i bytesdjurets vanor och beteende samt var det har sina matplatser. Förberedelser, lokalkännedom och kännedom om djuren i området och hur de rör sig är nyckeln för en lyckad jakt även i den här jaktformen.

Vid jakt med bulvaner eller vettar är det viktigt att smälta in i terrängen och undvika onödiga rörelser. För kamoufleringen används förutom klädsel även växtlighet som finns på platsen och vid behov maskeringsnät. Bulvanerna placeras på lagom skjutavstånd, så att de bildar en naturenlig flock som äter eller vilar. Det är bra att ha åtminstone några, men gärna upp till tiotals, bulvaner. Speciellt vid blåsigt väder försöker fåglarna flyga upp i motvind. Det här är bra att tänka på vid utplaceringen av bulvanerna. Om du har tiotals bulvaner, kan du placera ut dem så att de bildar ett landningsområde för fåglar som anländer till platsen, i närheten av vilken du har gömt dig inom lagom skotthåll. Vid bulvanjakt räcker det dock att fåglarna flyger över platsen inom skotthåll.

 Gäss över fältet.
Med hjälp av bulvaner och vettar lockar du fåglarna inom skotthåll. Vid användning av bulvaner är det avgörande att antalet är tillräckligt och att de placerats ut så naturligt som möjligt. I allmänhet placeras de med näbbarna mot vinden. Foto: Hannu Huttu

 

Genom att använda visselpipa kan du göra bulvanerna ännu mer lockande. Visslans ljud fångar förbiflygande fåglars uppmärksamhet och lockar dem närmare. Användning av bulvaner och vettar är en effektiv jaktform, och när den lyckas kan den ge rikligt med byte. När du jagar är det viktigt att komma ihåg måttlighet och en hållbar beskattning. Speciellt vid jakt på hönsfåglar är det skäl att komma ihåg att beskatta med måtta, eftersom bulvanjakt i huvudsak riktas mot fullvuxna tuppar och hönor, som är värdefullast för stammen.

Med bulvaner och vettar jagar man sjöfåglar, orre, ringduva och kråkfåglar. Även vid jakt på vitsvanshjort och rådjur kan man använda bulvaner.

Lektion etiketter: orre, jaktform, vette, bulvan, and