ASF situationen beträffande jaktresor och provtagnings-anvisningar

Preview

Man kan inte rekommendera jaktresor till Baltiska länder och inte heller till Polen i den nu rådande situationen. Särskilt de som har att göra med svinstior/svinuppfödning skall absolut undvika att i onödan besöka länder med ASF. Jakt på vildsvin i hemlandet ska skötas så kliniskt som möjligt.

Anvisningar för jaktresan

Baltiska ländernas restriktionsområden på karta

Till exempel ska man fästa uppmärksamhet vid hantering av slaktavfall. Det är bra att ta ASF- och trikinprov av alla vildsvin som man fått i byte.

Anvisningar för Livsmedelsverkets provtagning och arvodesersättning

Illustrerad ASF – provtagnings-anvisning

Trikinundersökningar gör laboratorierna