3. Viltekologi och viltvård

Preview

Det är viktigt att dimensionera jakten så att den är hållbar. Jägaren måste förstå det ömsesidiga beroendet och växelverkan mellan olika arter och den abiotiska, dvs. icke-levande, omgivningen. Uppdaterad information underlättar förståelsen.

Växelverkan mellan olika arter framgår av arternas utbredning, riklighet och förändringar i anknytning till dessa samt av arternas utveckling, dvs. evolutionen. Kunskap om växelverkan mellan viltet och omgivningen, dvs. viltekologi, behövs för att uppskatta viltstammarnas produktion, fastställa konkreta viltvårdsåtgärder och utreda jaktmöjligheter.

Viltekologi och viltvård

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.