Jaktvårdsföreningen som arbetsgivare

  Under den här lektionen granskar vi jaktvårdsföreningen som arbetsgivare samt tillhörande förpliktelser. Vad betyder arbetsavtalsförhållande vid jaktvårdsföreningen och vilka … Fortsätta

Jaktvårdsföreningarnas uppgifter del 2

  Under föregående lektion granskades jaktvårdsföreningens verksamhet främst ur synvinkeln för viltförvaltningslagen. Under lektionen gick vi igenom jaktvårdsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter … Fortsätta

Jaktvårdsföreningarnas uppgifter del 1

  Under föregående lektion granskades jaktvårdsföreningen som offentligrättslig förening, vars verksamhet omfattas av olika lagar och författningar. Under lektionen nämndes … Fortsätta

Lagstiftning gällande vildsvin

Lagstiftningen gällande vildsvin har granskats under senare år för att bättre motsvara nuvarande situation i Finland. Vissa förändringar har skett … Fortsätta