I den här kursen går vi igenom grundläggande uppgifter om vildsvinet. Kursen är indelad i lektioner, vilka behandlar lagstiftning om vildsvin, ekologi, stamskötsel och jakt. Anvisningar angående provtagning som skall tas av vildsvin har sammanställts i en lektion.

Lektioner