Skärmdump från Avskräckingsmaterial för hjortdjursskador -presentation. Link till presentation (PDF).

Du kan bekanta dig med utbildningsmaterialen om ämnet genom att klicka på bilden.