Många jägare tycker om jaktmetoder, där man själv på plats aktivt kan medverka till en lyckad avlossning av ett dödande skott. Fördelen med aktiva fångstmetoder är spänningen samt nyttan av motionen den medför. Då man är ute i terrängen kan man observera och ta lärdom av naturen på ett annat sätt än vad man gör genom att använda passiva fångstmetoder.

En allmän kunskap om naturen ökar njutningen man får av jakten och av att röra sig ute i naturen. Som huvudregel måste man alltid komma ihåg: Du skjuter inte, om du inte kan identifiera djuret med säkerhet som ett lovligt vilt.

I den här kategorin kan du med hjälp av videoklippen bekanta dig med olika fångstredskap och -metoder