Jakt med hund

Hunden är en familjemedlem och en viktig hjälpreda i jakten. Det krävs alltid tillstånd av jakträttsinnehavaren eller markägaren att få hålla hunden okopplad. Den här kursen erbjuder ett informationsinslag om jakt med hund.

I den här kategorin kan du med hjälp av videoklippen bekanta dig med olika fångstredskap och -metoder