Avsikten med den här kursen är att presentera Jägarexamens studieavsnitt och ge en försmak av vilka saker man behöver studera inför Jägarexamen. Via de olika lektionerna kommer du åt att se vart och ett av de olika ämnesområdenas officiella material.

Du observerar väl, att det rekommenderas att man förbereder sig för jägarexamen genom att läsa Handbok för jägare antingen som bok eller den elektroniska versionen. Bägge produkterna kan man köpa från Viltinfo.fi ingångssida eller från Finlands viltcentrals webbutik och länkar till dessa hittas även på den här sidan.  

I den elektroniska Handbok för jägare hittar du förutom bokens text mycket videomaterial, arternas läten och övningsuppgifter – allt från samma ställe.

Du kan köpa den elektroniska Handbok för jägare här. Kom i håg innan du köper, att du behöver Oma riista -koder för att kunna se innehållet. För att få koderna behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Med förmyndarens godkännande beviljar de flesta banker nätbankskoder till under 15-åringar. Noggrannare uppgifter får du från din egen bank. Den elektroniska handboken bevaras bakom inloggning för din användning, och under 12 månader från inköpsdagen kan du återkomma på nytt för att studera.

 

Jägarexamen – ansvarsfullhet i centrum

I lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift har det fastställts att avläggandet av jägarexamen är obligatoriskt. I andra paragrafen konstateras följande: Innan jaktvårdsavgift betalas ska kunskapen inom jakt och viltvård samt kännedom om bestämmelserna och föreskrifterna om jakt visas genom avläggande av jägarexamen för en examinator som tillsatts av Finlands viltcentral.”

Vem som helst som är intresserad av jakt kan avlägga jägarexamen. Man kan försöka avlägga jägarexamen var som helst vid något av de offentliga jägarexamenstillfällen som anordnas av jaktvårdsföreningen.

Vid jägarexamenstillfället avlägger man ett skriftligt prov, som består av en artkännedomsdel som avläggs i början av examenstillfället och av skriftliga flervalsuppgifter. I provet används frågeformulär som Finlands viltcentral har låtit trycka. Examen bedöms enligt skalan godkänd eller icke godkänd, beroende på hur många fel som finns i examensprestationen. Examen godkänns, om den har högst åtta fel.

Utbildningsmaterialet utgörs av den tryckta versionen av Handbok för jägare och/eller den elektroniska versionen.

En del av videorna och övningsuppgifterna som ingår i webbkursversionen publiceras också som offentligt material på Finlands viltcentrals Utbildningsportal.

Till alla som överväger att avlägga jägarexamen rekommenderas att man också deltar i den frivilliga förberedande kursen för jägarexamen efter att man har läst Handbok för jägare. Syftet med utbildningen för de som förbereder sig för examen är att komplettera den information man fått från Handbok för jägare. Utbildningsperioden som uppgjorts av Finlands viltcentral består i sin helhet av följande ämnesområden:

Handbok för jägare, jägarexamensutbildningsperioden och jägarexamen tillsammans utgör ett utbildningsprogram i ansvarsfullhet. Jägarexamen mäter, om aspiranten har anammat utgångspunkterna i ett ansvarsfull agerande.

Tidpunkter och platser för jägarexamenstillfällen samt jägarexamensutbildningar finner du via sök evenemang: https://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/

Härifrån kan du köpa utbildningsmaterialet för jägarexamen Handbok för jägare i bokformat

Se fler videor på Metsästäjänkanava publicerad av Oravannahka

Testa med hjälp av jaktfrågesport vad du vet om jakt (på finska)