Jakttider

Kontrollera jakttiderna behändigt här innan du går på jakt!

Läs mer

Material om artkännedom

Bekanta dig med viltets kännetecken och läten samt deras spår och spillning.

Läs mer

Jaktformer

Här kan du bekanta dig med olika jaktformer, fångstmetoder och -anordningar bl.a. med hjälp av videor.

Läs mer

Hantering av bytet

Bekanta dig med hygienisk byteshantering med hjälp av videor.

Läs mer

Uppdaterad lagstiftning som gäller jakt

Här hittar du linkar till gällande jaktlagstiftning. Läs på ett lättfattligt sätt om de senaste ändringarna i lagstiftningen som angår jägare.

Läs mer

Förvaltning av viltstammarna och viltuppföljningar

Här hittar du grundläggande kunskaper om de viktigaste viltarternas biologi, stamvård och beskattningsplanering. Det finns även anvisningar om åldersbestämning av hjortdjur och hur du befrämjar en selektiv avskjutning.

Läs mer