Ungdomsinstruktörer

Här hittar man information för de som ordnar ungdomsverksamhet.

Läs mer

Offentliga förvaltningsuppgifter

Här hittar du material för de som är verksamma med offentliga förvaltningsuppgifter, relaterat till  skjutprovsexaminatorernas, jaktövervakarnas och jägarexaminatorernas verksamhet.

Läs mer

Jaktvårdsföreningarnas uppgifter samt gott förvaltningsförfarande

Vad är den juridiska definitionen av en jaktvårdsförening? Vad betyder gott förvaltningsförfarande? Du kan bekanta dig med, sett ur jaktvårdsföreningens synvinkel,  jaktvårdsföreningens uppgifter samt verksamhetens administration, gott förvaltningsförfarande och jaktvårdsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter.

Läs mer

Jaktvårdsföreningarnas kommunikation

Här hittar du material relaterat till jaktvårdsföreningarnas kommunikation.

Läs mer