På dessa sidor har vi sammanställt utbildningsmaterial avsett för vildsvinsjägare. Vildsvin är en tämligen ny art för många jägare i Finland. För jakt på vildsvin krävs särskilt kunnande och beaktande av viktiga punkter. Därför är det skäl att sätta sig in i ämnet ordentligt innan man börjar jaga. För att förstå vildsvinets beteende och de riktlinjer beträffande vildsvinsstammens storlek som beteendet ger upphov till är det bra att känna till vildsvinets biologi.

Välkommen att studera!

Vildsvin – baskunskaper, stamförvaltning och jakt

Här kan du studera vildsvinets biologi samt stamförvaltning och jakt på vildsvin.

Läs mer

Åldersbedömning av vildsvin

Här hittar du affischer med åldersbedömning av vildsvin.

Läs mer

Vildsvinstest (på finska)

Du kan testa ditt kunnande om vildsvin.

Lue lisää

Hantering av vildsvinsbyte

Anvisningar för provtagning hittar du här.

Läs mer

Bekämpning av ASF i Finland

Bekämpning av ASF i Finland

Läs mer