Hunddjur

Rävkranium fotograferat ovanifrån.

Mårdhundskranium fotograferat ovanifrån.

Rävkranium från sidan.

Mårdhundskranium från sidan. Lägg märke till längdskillnaden jämfört med rävens kranium.

Rävkranium fotograferat framifrån.

Övre käke hos räv, sedd ovanifrån, samt nedre käkens tänder.

Övre käke hos mårdhund, sedd ovanifrån, samt nedre käkens tänder.

Rävens nedre käke.

Rävens nedre käke sedd ovanifrån.

Helt rävkranium. Lägg märke till de långa, vassa hörntänderna.

Mårdhundens hela kranium. Kraniet är kortare än ett rävkranium. Tänderna avslöjar att mårdhunden är en allätare.

 

Mårddjur

Grävlingskranier avbildade från sidan. Lägg märke till form- och tandskillnaderna jämfört med räv och mårdhund.

Mårdkranier avbildade från sidan. Lägg märke till skillnaden i storlek jämfört med grävling.

Grävlingskranium fotograferat ovanifrån.

Mårdkranium fotograferat ovanifrån. Lägg märke till skillnaden i storlek jämfört med grävling.

Grävlingskranium fotograferat framifrån.

Mårdkranium fotograferat framifrån. Lägg märke till höjdskillnaden jämfört med grävling.

Grävlingens övre käke.

Grävlingens nedre käke.

Mårdens nedre käke.

Mårdens övre käke.