Björnen går i skogen.

Spår och spillning av stora rovdjur

Bekanta dig med spår och spillning efter stora rovdjur i terrängen. Sidorna har förverkligats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Man har använt sig av bland annat texter och bilder i Snöspårguiden (Wikman, M: 2005:Lumijälkiopas Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) vid förverkligandet av webbsidan.

Läs mer
Metson soidimjälkiä lumessa.

Kanalintujen jäljet ja jätökset

Täältä voit tutustua kanalintujen jälkiin ja jätöksiin. Sivut on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Sivuston toteuttamisessa on hyödynnetty muun muassa Lumijälkioppaan (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) tekstejä ja kuvitusta.

Lue lisää