Teckning av en man med bärbar dator.

Att identifiera och särskilja sjöfågelarterna är ett grundläggande krav för en ansvarsfull sjöfågeljägare. Genom att identifiera arternas ålder och kön däremot får man en uppfattning om huruvida beskattningen har riktats mot artens reproduktiva del eller mot den pågående säsongens ungproduktion, det vill säga mot unga individer. Det går att avgöra ålder och kön på bytet genom att känna till de typiska kännetecknen för de olika arterna.

Lär dig att avgöra ålder och kön med hjälp av den elektroniska handboken nedan.

Vesilintujen iän ja sukupuolen määritysopas  (slideshare.net/Riistakeskus, på finska)

Testa ditt kunnande genom att klicka på bilden. TÄHÄN VISA!!!