Teckning av en man med bärbar dator.

Identifiering

Identifieringen av sjöfåglar kan indelas i flera fördjupade delar. När man avlägger jägarexamen är det viktigt att lära sig skilja mellan de olika arterna. För den ansvarsfulla fågeljägaren räcker emellertid inte detta, utan man måste studera och träna ytterligare. Fågeljägaren måste känna till de olika arternas biologi, känna igen arterna även på deras läten och dessutom kunna avgöra bytets ålder och kön. På dessa sidor har vi sammanställt utbildningsmaterial för de olika områdena, så att den som fördjupar sina kunskaper i sjöfågeljakt ska hitta dem lättare, allt på samma plats.

 

Identifiering av underarter till sädgås (på finska)

Guide för identifiering tundra- och taigasädgås.

Frågesport

Frågesport om sjöfoglar.

Frågesport om sjöfåglar 2

Frågesport om gäss.

Frågesport om gäss 2

Fågeltavlor för artidentifiering (riista.fi)

Fågeltavlorna är pdf-filer, som kan skrivas ut.

Andfåglar, halvdykare

Andfåglar, dykare

Gäss

Videor

Videor på andfåglar

Videor på gäss

Litteratur:

Fågelguide för jägare  (kauppa.riista.fi)

Taantuvien vesilintujen tunnistamisopas (SML/BIRDLIFE) (Lukusali.fi, på finska)