Hittills har det enligt bestämmelserna i skjutvapenlagens 87 § varit tillåtet att låna ut sitt gevär till en annan person för en hur lång tid som helst. Detta har i vissa fall kunnat leda till bekymmer. Om ett gevär har varit utlånat en längre tid och vapnets ägare avlider så kommer arvingarna att undra varför det saknas ett gevär. För en äldre jägare kan dessutom minnet glappa så att han inte längre minns vem han har lånat ut geväret till. Med tanke på vapensäkerheten är det dock förnuftigt att veta var och hos vem vapnet finns. Av det här skälet införs en ändring i skjutvapenlagen som innebär att om ett vapen lånas ut för en längre tid än 30 dygn så ska en anmälan göras till polisen. Polisen ger närmare anvisningar för anmälningen när lagen har trätt i kraft.

OBS! Ändringarna träder i kraft den 1.3.2020.