För jaktvapen gäller kravet på att vart femte år lämna in en utredning över aktiv hobbyverksamhet enligt följande:

Ett tillstånd som har beviljats 13.6 2011 eller därefter för pistol, revolver, miniatyrpi-stol eller miniatyrrevolver:

  •  Vart femte år ska innehavaren lämna in till polisen ett intyg skrivet av jaktvårdsför-eningen över att personen aktivt bedriver jakt med fällor eller grytjakt, eller ett intyg skrivet av en skjutvapeninstruktör över att personen är aktiv sport- eller hobbyskytt.
  •  Intygsmodeller: www.poliisi.fi/luvat/ampuma-aseluvat

Ett tillstånd som har beviljats 12.7 2017 eller därefter för ett halvautomatiskt gevär, hagelgevär eller miniatyrgevär:

  •  Vart femte år ska innehavaren lämna in till polisen en utredning över fortsatt aktiv hobbyverksamhet och att förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger.
  •  För ett vapen skaffat för jakt: jaktkort, utredning över jaktmöjligheterna och vilken jakt som bedrivs. Personen ska kunna motivera behovet av att jaga med uttryckligen ett halvautomatiskt gevär.
  •  För ett vapen skaffat för sport- eller hob-byskytte: skyttedagbok, resultatlistor etc.

Skjutvapenlagen stadgar: En person som har ett innehavstillstånd som gäller tills vidare för pistol, miniatyrpistol, revolver, miniatyrrevolver, ett särskilt farligt skjutvapen (förtecknade i 9 §) eller ett halvautomatiskt skjutvapen (gevär, hagelgevär, miniatyrgevär) ska med fem års mellanrum till polisen lämna in en utredning över att förutsättningarna för tillstånd fortfarande gäller.

Förutsättningarna för tillstånd gäller om tillståndshavaren fortsättningsvis aktivt bedriver verksamheten som ligger till grund för tillståndet (exempelvis jakt) eller någon annan verksamhet för vilken ett tillstånd för ifrågavarande vapen hade kunnat beviljas. Tillståndsmyndigheten kan vid behov kräva att tillståndshavaren företer även andra utredningar över sin hobby.

Polisen begär inte intyget utan vapnets innehavare ska själv vara aktiv och lämna in det. Det räcker med en utredning även om vapnen skulle vara flea.

Lagändringen trädde i kraft 15.7.2019.