Villisikaan liittyvä lainsäädäntö

Esikatselu

Villisikaan liittyvää lainsäädäntöä on tarkistettu viime vuosien aikana vastaamaan paremmin tämän hetken tilannetta Suomessa. Villisian metsästysaikaan sekä käytettäviin metsästysvälineisiin on tullut jonkin verran muutoksia. Alla kuvattuna tämänhetkinen tilanne.

Villisika on metsästyslain 5 §:n mukainen riistalaji ja siihen sovelletaan metsästysoikeuden osalta samoja säädöksiä kuin muihin riistaeläimiin. Pyyntilupaa ei tarvita, metsästysoikeus alueelle ja metsästyskortti tarvitaan.

Villisian metsästysaika on 1.8.2017 – 31.7.2018. Naarasta, jolla on porsaat ei saa tappaa 1.3. – 31.7.

 

Pyyntivälineinä voidaan käyttää elävänä pyytävää aitausta, metsästysjousta, haulikon ns. täyteispatruunaa tai rihlattua luotiasetta Ma 16 § 4) luokka, luotiaseen on oltava ”hirvilaillinen”  luodin paino on vähintään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea tai luodin painon on ollessa 10 grammaa tai enemmän osumaenergia on vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 2 000 joulea

Villisian metsästyksessä voidaan käyttää kiinteää keinovaloa villisian ruokintapaikalla. Kiinteä keinovalo on valaisin, joka on asennettu valaisemaan villisian ruokintapaikkaa.

Villisikasaalis on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle 7.8.2017 alkaen mieluiten käyttämällä Oma riista – palvelua tai paperisella lomakkeella viimeistään 7 vrk:n kuluttua saaliin saamisesta.

Saalisilmoituslomakkeet

 

Jousella villisikaa metsästävän on suoritettava jousiampumakoe.

Jousiampumakoe

 

Rihlatulla luotiaseella villisikaa metsästävän on myös suoritettava ampumakoe (hirvi- tai karhukoe) 7.8.2017 alkaen (Ei koske haulikon täyteistä)

Ampumakoe