Riistanhoitoyhdistys työnantajana

Esikatselu

 

Tällä oppitunnilla tarkastellaan riistanhoitoyhdistystä työnantajana ja siihen liittyviä velvollisuuksia. Mitä työsuhteisuus riistanhoitoyhdistykseen tarkoittaa ja mitä ovat riistanhoitoyhdistyksen työnantajavelvoitteet?

Työnantajavelvoitteet

Riistanhoitoyhdistyksellä on työsuhteinen toiminnanohjaaja (riistahallintolaki 19 §, Finlex.fi).

Myös riistanhoitoyhdistykseen nimitettyjen toimihenkilöiden tekemä työ katsotaan työsuhteessa tehdyksi (esim. metsästäjätutkintojen ja ampumakokeiden vastaanottajat). Riistanhoitoyhdistyksissä onkin hyvä huomioida työsuhteita koskevat työnantajavelvoitteet.

Työnantajavelvoitteet:

 • Työsopimus
 • Työntekijän vakuuttaminen
 • Palkanmaksu työnantajamaksuineen
 • Työnjohto
 • Työvälineet
 • Työturvallisuus (suojavälineet esimerkiksi kuulosuojaimet)
 • Työterveyshuollon järjestäminen

Riistanhoitoyhdistyksen työnantajavelvoitteista vastaa hallitus yhdessä toiminnanohjaajan kanssa. Tärkeitä lakeja työnantajan ja työntekijän näkökulmasta ovat esimerkiksi työsopimuslaki (Finlex.fi), vuosilomalaki (Finlex.fi), kirjanpitolaki- (Finlex.fi)– ja asetus (Finlex.fi) ja ennakkoperintälaki (Finlex.fi) ja –asetus (Finlex.fi).

Palkan- ja palkkionmaksajan velvoitteita:

 • Toimittaa ennakonpidätys
 • Maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu (aik. sosiaaliturvamaksu)
 • Ottaa työntekijöille työeläkevakuutus, tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus
 • Antaa veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (aik. kausiveroilmoitus)
 • Antaa vuosi-ilmoitukset verohallinnolle ja vakuutusyhtiöille

Suomen riistakeskuksen rhy-taloustuki neuvoo ja ohjeistaa palkanmaksuun liittyvissä kysymyksissä riistanhoitoyhdistyksiä. Rhy-taloustuki laatii mallilomakkeita ja tarjoaa malleja palkkalaskelmiksi.

Rhy-taloustuen tavoittaa sähköpostiosoitteesta rhy.taloustuki@riista.fi.