Kulkureitiltä/ruokailupaikalta metsästäminen

Esikatselu

Riistaeläimen metsästäminen sen luontaiselta kulkureitiltä tai ruokailupaikalta on mielenkiintoinen metsästysmuoto. Ampumatilanteeseen päästäkseen metsästäjän on perehdyttävä saaliseläimen ravintotottumuksiin eri vuodenaikoina sekä riistan käyttämiin kulkureitteihin ja käyttäytymiseen. Metsästäjä pyrkii sijoittumaan metsästettävän saaliseläimen oletetulle, luontaiselle ruokailupaikalle tai kulkureitille eläimen liikkuessa esimerkiksi kiimakäyttäytymisen vuoksi, ruoanhakumatkallaan tai siirtyessään päivälepopaikalta ruokailupaikalle, tai päinvastoin. Metsästysmuoto vaatii harjoittajaltaan saaliseläimen elintapojen tuntemuksen lisäksi alueen maastontuntemusta sekä kärsivällisyyttä pysyä hiljaa ja liikkumattomana. Lisäksi metsästäjän tulee tuntea alueensa maastolliset ominaisuudet ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Metsästää voidaan myös riistalle ylläpidetyllä ruokintapaikalla.

Riistaeläinten jättämiä merkkejä, kuten syönnöksiä, jälkiä ja ulosteita, tarkkailemalla voidaan perehtyä saaliseläimen elintapoihin. Maastoa etukäteen tutkimalla voidaan päätellä eläimen mahdollinen kulkusuunta ja näin valmistella paikka, johon asetutaan odottamaan joko kulkureitille tai ruokapaikan läheisyyteen. Nisäkkäitä metsästettäessä paikka valitaan yleensä vallitsevan tuulensuunnan alta, jottei ihmisen haju leijailisi saaliseläimen sieraimiin. Petoeläinten ollessa kyseessä vahtimispaikka on tässä metsästysmuodossa varminta sijoittaa sivutuuleen.

 

Teeriä koivun latvassa
Kun teeret ruokailevat koivuissa, on niiden metsästäminen ja valikoivan riistalaukauksen ampuminen mahdollista kivää­rillä. Kuva: Hannu Huttu

 

Nisäkkäitä metsästettäessä passipaikka kannattaa sijoittaa muuta maastoa korkeammalle, esimerkiksi kiven päälle, torniin tai istumalavalle. Maanpintaa korkeammalle sijoittuvan passipaikan etuina ovat esteettömämpi näkyvyys ympäristöön sekä hajujen kulkeutuminen pois tehokkaammin, riistan hajuaistin ulottumattomiin. Lisäksi ylhäältä alaspäin suuntautuva riistalaukaus aiheuttaa vähemmän kimmokevaaraa.

Linnut huomaavat helposti metsästäjän liikkeet etenkin, jos kasvot ja kädet kuultavat paljaina. Hansikkaiden ja kasvosuojuksen käyttö parantaa saaliin saamisen mahdollisuuksia. Vesilinnut ja kyyhkyt ovat yleisin saalis metsästyksessä, johon liittyy eläimen ruokailupaikka tai kulkureitti. Erityisesti ennen jahtikautta tarkkailemalla paikallisten lintujen lentoreittejä ja ruokailupaikkoja saa vinkkejä siitä, mihin pyynti kannattaa kohdistaa jahdin alkaessa. Sorsat viihtyvät matalissa järven- ja merenlahdissa, jotka tarjoavat ravintoa ja suojaa. Hanhet ja kyyhkyt ruokailevat puidulla pelloilla, joille ne saapuvat jo aamuhämärästä alkaen. Vesilinnustuksessa lyijyhaulien käyttö on kielletty.