Kannanhoitojärjestelmä

Esikatselu

Hirvikannan säätely metsästyksellä on mittava vuosittainen ponnistus, johon liittyy huolellinen ennakkosuunnittelu niin riistahallinnossa kuin metsästysseuroissakin. Verotussuunnittelussa riistanhoitoyhdistyksillä ja niiden keskinäisellä yhteistyöllä hirvitalousaluetasolla on merkittävä rooli. Verotuksen suunnitteluvaihe ajoittuu kevääseen ennen pyyntilupien hakemisen määräaikaa. Käytännön metsästys on hirvikannan hoidon tärkein vaihe, jolloin suunnitelmat pannaan täytäntöön. Olennaista on, että jokaisella metsästäjällä on riittävä asiantuntemus siitä, miten metsästys vaikuttaa jäävään hirvikantaan ja sen rakenteeseen.

Metsästyksenjohtajan perustaidot – Kannanhoitojärjestelmä (PDF)

 

Oppitunnin avainsanat: hirvi, kannanhoito, hirvikanta, verotussuunnittelu, pyyntilupa