Houkutuskuvilta metsästäminen

Esikatselu

 

Kuvien riittävä määrä, oikea asettelu ja metsästäjän naamioituminen ovat houkutuspyynnin onnistumisen kannalta tärkeitä asioita. Houkutuskuvilta pyynti on vanha perinteinen metsästysmuoto. Sitä käytetään erityisesti vesilintujen, kyyhkyjen ja teeren metsästyksessä. Pyynnissä riistaa on tarkoituksena houkutella ampumaetäisyydelle käyttämällä houkuttimena saaliseläimen muotoisia kuvia eli kaaveita. Eläimet luulevat kaaveita lajitovereikseen ja saapuvat paikalla tietämättä piiloutuneesta metsästäjästä. Kuvilla pyynti vaatii metsästäjältä perehtymistä saaliseläimen elintapoihin ja käyttäytymiseen sekä ruokailupaikkoihin. Etukäteisvalmistelut, paikallistuntemus sekä alueen eläimiin ja niiden liikkeisiin perehtyminen ovat tässäkin metsästysmuodossa avain onnistumiseen.

Kuvilta pyynnissä on tärkeää sulautua maastoon ja välttää turhia liikkeitä. Naamioinnissa käytetään vaatetuksen lisäksi paikalla olevaa kasvillisuutta ja tarpeen vaatiessa naamiointiverkkoa. Kuvat asetetaan hyvälle ampumaetäisyydelle, niin että ne muodostavat mahdollisimman luonnonmukaisen, ruokailevan tai lepäilevän parven. Kuvia on hyvä olla vähintään muutama, joskus jopa kymmeniä. Etenkin tuulisella ilmalla linnut pyrkivät nousemaan lentoon vastatuuleen. Tämä on hyvä ottaa huomioon kaaveiden asettelussa. Kun kuvia on kymmeniä, niistä voidaan muodostaa saapuville linnuille laskeutumisalue, jonka tuntumaan metsästäjä on piiloutunut hyvälle ampumaetäisyydelle. Kuvilta pyynnissä kuitenkin riittää, että linnut lentävät kuvien yli ampumaetäisyydeltä.

Hanhia pellolla
Kaaveiden avulla linnut saadaan houkuteltua ampumaetäisyydelle. Kaaveita käytettäessä ratkaisevaa on niiden riittävän suuri määrä ja sijoittaminen mahdollisimman luonnollisella tavalla. Yleensä kuvat asetetaan nokat vastatuuleen. Kuva: Hannu Huttu

 

Kuvien houkuttelevuutta voidaan tehostaa houkutuspillien käytöllä. Pillityksellä kiinnitetäänkin ohilentävien lintujen huomio ja saadaan ne lähestymään metsästäjää. Houkutuskuvien käyttö on tehokas metsästysmuoto, ja onnistuessaan se voi antaa runsaasti saalista. Metsästyksessä on hyvä muistaa kohtuullisuus ja saaliin kestävä verotus. Erityisesti kanalintujen kohdalla maltillinen verotus on syytä pitää mielessä, sillä kuvastus kohdistuu pääasiassa vanhoihin uroksiin ja naaraisiin, jotka ovat kannan arvokkainta osaa.

Kuvilta metsästetään vesilintuja, teertä, sepelkyyhkyä ja varislintuja. Myös valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden metsästyksessä voidaan käyttää kaaveita.

Oppitunnin avainsanat: kaave, sorsa, teeri, metsästysmuoto, houkutuskuva